Rodokmeň obce Pitelová

Tomáš Gajdoš (51)

Narodenie
28. 02. 1845, Ihráč
Úmrtie
01. 03. 1896

Rodičia

Martin Gajdoš (64)

Narodenie: 17. 09. 1818, Ihráč

Úmrtie: 06. 01. 1883, Ihráč 4 (Astma)

Mária Gajdošová, rod. Piatriková alias Kollárová (28)

Narodenie: 04. 01. 1820, Pitelová

Úmrtie: 22. 11. 1848, Ihráč

Starí rodičia

Ondrej Piatrik alias Kollár (64)

Narodenie: 02. 04. 1798, Pitelová

Úmrtie: 06. 04. 1862, Pitelová 4 (Tuberkulóza)

Anna Piatriková, rod. Záhorcová (21)

Narodenie: 05. 01. 1801, Pitelová

Úmrtie: 26. 08. 1822, Pitelová

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia všetkých verejnosti dostupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.