Rodokmeň obce Pitelová

Tomáš Malach (35)

Narodenie
22. 12. 1831, Pitelová
Úmrtie
01. 09. 1867, Pitelová 4 (Tuberkulóza)
Pohreb
03. 09. 1867, Pitelová

Manželstvá (1)

Agnesa Malachová, rod. Piatriková alias Kollárová

Dátum sobáša: 11. 11. 1850

Vek ženícha: 18

Vek nevesty: 17

Deti (4)

Anna Malachová

Narodenie: 15. 01. 1858, Pitelová 4

Úmrtie: zomrela

Katarína Malachová (1)

Narodenie: 08. 02. 1861, Pitelová 4

Úmrtie: 22. 05. 1862, Pitelová 4 (Pokles zdravia)

Juraj Malach (41)

Narodenie: 25. 04. 1863, Pitelová 4

Úmrtie: 16. 07. 1904, Pitelová (Tuberkulóza)

Antónia Malachová (6)

Narodenie: 03. 11. 1865, Pitelová 4

Úmrtie: 11. 02. 1872, Pitelová 4 (Angína)

Rodičia

Martin Malach (41)

Narodenie: 11. 10. 1794, Pitelová

Úmrtie: 16. 10. 1835, Pitelová

Mária Malachová, rod. Baranová (39)

Narodenie: 16. 06. 1793, Pitelová

Úmrtie: 30. 05. 1833, Pitelová

Starí rodičia

Tomáš Malach (55)

Narodenie: 13. 12. 1763, Pitelová

Úmrtie: 20. 03. 1819, Pitelová

Alžbeta Malachová, rod. Mališová (31)

Narodenie: 16. 08. 1766, Pitelová

Úmrtie: 10. 02. 1798, Pitelová

Matúš Baran (57)

Narodenie: 24. 08. 1756, Pitelová

Úmrtie: 08. 06. 1814, Pitelová

Helena Baranová, rod. Forgáčová (49)

Narodenie: 30. 04. 1765, Trnavá Hora

Úmrtie: 15. 09. 1814, Pitelová

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia verejnosti prístupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.