Rodokmeň obce Pitelová

Tomáš Páchnik alias Kaňa (2)

Narodenie
16. 11. 1798, Pitelová
Úmrtie
30. 01. 1801, Pitelová
Pohreb
31. 01. 1801

Rodičia

Matej Páchnik alias Kaňa (horný) (57)

Narodenie: 03. 02. 1744, Pitelová

Úmrtie: 29. 11. 1801, Pitelová

Helena Páchniková, rod. Štefanovičová (48)

Narodenie: 23. 02. 1761, Pitelová

Úmrtie: 17. 01. 1810, Pitelová

Starí rodičia

Michal Páchnik

Úmrtie: zomrel

Anna Páchniková

Úmrtie: 1744

Juraj Štefanovič (67)

Narodenie: 1740, Pitelová

Úmrtie: 22. 01. 1807, Pitelová

Katarína Štefanovičová, rod. Štefanková (50)

Narodenie: 1740, Pitelová

Úmrtie: 07. 05. 1790, Pitelová

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia verejnosti prístupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.