Rodokmeň obce Pitelová

Uršuľa Anna Novodomcová, rod. Malachová (51)

Narodenie
21. 10. 1850, Vieska
Úmrtie
10. 07. 1902, Pitelová (Srdcové kŕče)

Manželstvá (1)

Tomáš Novodomec

Dátum sobáša: 03. 11. 1869

Vek ženícha: 22

Vek nevesty: 19

Deti (9)

Anna Novodomcová (11 mes.)

Narodenie: 19. 08. 1872, Pitelová 20

Úmrtie: 08. 08. 1873, Pitelová 20 (Osýpky)

Katarína Slašťanová, rod. Novodomcová

Narodenie: 25. 06. 1875, Pitelová 20

Úmrtie: zomrela

Mária Novodomcová (22)

Narodenie: 25. 09. 1877, Pitelová 20

Úmrtie: 24. 12. 1899, Pitelová (Brušný týfus)

Augustín Novodomec (9)

Narodenie: 18. 04. 1880, Pitelová 20

Úmrtie: 18. 05. 1889, Pitelová 20 (Bolesti hlavy)

Ján Novodomec (6 mes.)

Narodenie: 21. 01. 1883, Pitelová 20

Úmrtie: 02. 08. 1883, Pitelová 20 (Hnačka)

Jozef Novodomec

Narodenie: 24. 05. 1884, Pitelová 20

Úmrtie: zomrel

Anna Slašťanová, rod. Novodomcová (56)

Narodenie: 14. 05. 1887, Pitelová 20

Úmrtie: 12. 11. 1943

Karolína Balážová, rod. Novodomcová

Narodenie: 10. 08. 1889, Pitelová 20

Úmrtie: zomrela

Michal Novodomec (2 dni)

Narodenie: 23. 11. 1893, Pitelová 20

Úmrtie: 25. 11. 1893, Pitelová 20 (Vrženie (hlboký vred pod pazuchou))

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia všetkých verejnosti dostupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.