Rodokmeň obce Pitelová

Vendelín Hábela (2 mes.)

Narodenie
25. 05. 1883, Pitelová 4
Úmrtie
29. 07. 1883, Pitelová 4 (Kožné ochorenie)
Pohreb
31. 07. 1883, Pitelová

Rodičia

Vendelín Hábela

Narodenie: 19. 10. 1840, Bartošova Lehôtka

Úmrtie: zomrel

Agnesa Krajčíková Hábelová, rod. Štefanovičová (49)

Narodenie: 17. 06. 1842, Pitelová

Úmrtie: 22. 01. 1892, Pitelová 45 (Tuberkulóza)

Starí rodičia

Juraj Štefanovič (61)

Narodenie: 31. 03. 1803, Pitelová

Úmrtie: 15. 03. 1865, Pitelová 40 (Starecká slabosť)

Alžbeta Štefanovičová, rod. Piatriková (51)

Narodenie: 29. 01. 1807, Pitelová

Úmrtie: 25. 03. 1858, Pitelová 43 (Vodnatieľka)

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia všetkých verejnosti dostupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.