Rodokmeň obce Pitelová

Veronika Piatriková alias Mališová (2)

Narodenie
21. 02. 1838, Pitelová
Úmrtie
27. 03. 1840, Pitelová
Pohreb
29. 03. 1840

Rodičia

Jozef Piatrik alias Mališ (38)

Narodenie: 05. 12. 1808, Pitelová

Úmrtie: 04. 07. 1847, Pitelová (Tuberkulóza)

Mária Piatriková, rod. Ďurková alias Nemcová (32)

Narodenie: 1815, Pitelová

Úmrtie: 13. 12. 1847, Pitelová (Tuberkulóza)

Starí rodičia

Ján Piatrik (40)

Narodenie: 05. 05. 1778, Pitelová

Úmrtie: 07. 09. 1818, Jelšava

Katarína Piatriková Sklenková, rod. Dovičiarová alias Žiaková

Narodenie: 23. 11. 1782, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Ján Ďurka alias Nemec (45)

Narodenie: 1786

Úmrtie: 29. 04. 1831, Pitelová

Helena Ďurková, rod. Nemcová

Narodenie: 02. 01. 1795, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia verejnosti prístupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.