Rodokmeň obce Pitelová

Viktória Piatriková, rod. Kubíková (50)

Narodenie
10. 05. 1880, Pitelová 32
Úmrtie
17. 04. 1931

Manželstvá (1)

Ján Piatrik

Dátum sobáša: 01. 02. 1909

Vek ženícha: 25

Vek nevesty: 28

Rodičia

Matej Kubík

Narodenie: 25. 02. 1846, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Anna Kubíková, rod. Astlová (59)

Narodenie: 10. 04. 1845, Trnavá Hora

Úmrtie: 16. 03. 1905

Starí rodičia

Martin Kubík (47)

Narodenie: 11. 10. 1819, Pitelová

Úmrtie: 24. 06. 1867, Pitelová 32 (Tuberkulóza)

Alžbeta Kubíková, rod. Novodomcová (51)

Narodenie: 26. 05. 1822, Pitelová

Úmrtie: 26. 05. 1873, Pitelová 32 (Tuberkulóza)

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia verejnosti prístupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.