Rodokmeň obce Pitelová

Vincent Páchnik alias Kaňa (78)

Narodenie
24. 09. 1891, Pitelová 21
Úmrtie
10. 04. 1970
Pochovaný
Pitelová

Manželstvá (1)

Mária Páchniková, rod. Páločná alias Žiaková

Dátum sobáša: 12. 01. 1914

Vek ženícha: 22

Vek nevesty: 20

Deti (4)

Vincent Páchnik alias Kaňa

Narodenie: 13. 12. 1917, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Anton Páchnik alias Kaňa

Narodenie: 13. 04. 1920, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Martin Páchnik alias Kaňa (88)

Narodenie: 02. 09. 1922, Pitelová

Úmrtie: 14. 11. 2010

Emília Mališová, rod. Páchniková alias Kaňová (65)

Narodenie: 14. 02. 1928

Úmrtie: 14. 07. 1993

Rodičia

Jozef Páchnik alias Kaňa (72)

Narodenie: 16. 02. 1840, Pitelová

Úmrtie: 14. 07. 1912

Mária Malachová Páchniková, rod. Záhorcová

Narodenie: 26. 10. 1849, Trnavá Hora

Úmrtie: zomrela

Starí rodičia

Juraj Páchnik alias Kaňa (39)

Narodenie: 25. 03. 1807, Pitelová

Úmrtie: 28. 08. 1846, Pitelová (Horúčka)

Mária Páchniková Dovičiarová, rod. Stračinová (50)

Narodenie: 28. 11. 1811, Stará Kremnička

Úmrtie: 21. 07. 1862, Pitelová 21 (Náhle zadusenie)

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia verejnosti prístupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.