Rodokmeň obce Pitelová

Vojtech Behanovský (1)

Narodenie
12. 09. 1829, Pitelová
Úmrtie
07. 04. 1831, Pitelová
Pohreb
09. 04. 1831

Rodičia

Juraj Behanovský (42)

Narodenie: 1789

Úmrtie: 26. 03. 1831, Pitelová

Helena Záhorcová Behanovská Karkušová, rod. Mališová (37)

Narodenie: 01. 04. 1799, Pitelová

Úmrtie: 23. 04. 1836, Bartošova Lehôtka

Starí rodičia

Michal Mališ (50)

Narodenie: 25. 09. 1777, Pitelová

Úmrtie: 16. 12. 1827, Pitelová

Helena Mališová (30)

Narodenie: 1779

Úmrtie: 31. 10. 1809, Pitelová

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia všetkých verejnosti dostupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.