Rodokmeň obce Pitelová

Zuzana Bulíková, rod. Kučerová (42)

Narodenie
30. 05. 1788, Trnavá Hora
Úmrtie
07. 10. 1830, Pitelová
Pohreb
09. 10. 1830

Manželstvá (1)

Michal Bulík

Dátum sobáša: 13. 01. 1823

Vek ženícha: 45

Vek nevesty: 34

Deti (3)

Mária Bulíková

Narodenie: 20. 11. 1823, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Veronika Bulíková (2)

Narodenie: 25. 05. 1826, Pitelová

Úmrtie: 09. 06. 1828, Pitelová

Alžbeta Bulíková

Narodenie: 27. 08. 1828, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia všetkých verejnosti dostupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.