Rodokmeň obce Pitelová

Zuzana Víťazková (7 dní)

Narodenie
21. 04. 1880, Pitelová 25
Úmrtie
28. 04. 1880, Pitelová 25 (Kašeľ)
Pohreb
30. 04. 1880, Pitelová

Rodičia

Valentín Víťazka

Narodenie: 11. 02. 1838, Kľačany

Úmrtie: zomrel

Katarína Víťazková, rod. Straková alias Kuricová

Narodenie: 02. 03. 1843, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Starí rodičia

Juraj Víťazka

Narodenie: 17. 04. 1811, Kľačany

Úmrtie: zomrel

Alžbeta Víťazková, rod. Bosmanová (55)

Narodenie: 19. 11. 1814, Šášovské Podhradie

Úmrtie: 21. 10. 1870, Pitelová 25 (Zápal pľúc)

Michal Straka alias Kuric, rod. Kohút (50)

Narodenie: 28. 10. 1810, Močiar

Úmrtie: 10. 01. 1861, Pitelová 25 (Zápal pľúc)

Mária Straková, rod. Beličková (43)

Narodenie: 16. 05. 1812, Kľačany

Úmrtie: 27. 10. 1855, Pitelová 25

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia verejnosti prístupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.