Menoslov najvyšších predstaviteľov obce Pitelová

Keďže v Pitelovej sa nezachoval menný zoznam richtárov, predsedov a starostov, ich identitu môžeme spoznať len na základe štúdia archívnych prameňov, rôznych písomných dokladov a literatúry. Z tých zdrojov, ktoré sú nám k dispozícii, čerpá zostavený prehľad zástupcov obce. Pôsobenie vo funkcii je niekedy špecifikované iba jedným rokom, a to podľa časového pôvodu príslušnej listiny, resp. priamym uvedením roku v spojitosti s predstaviteľom obce v dokumente:

 • 1491 Vincent;1
 • 1549, 1558 Ján Vankovič;
 • 1592 Blažej Nemec;
 • 1695 Martin Antalík;
 • 1711 Juraj Piatrik;
 • 1715 Juraj Štubňan;
 • 1716 Ján Baran;
 • 1720 Michal Mališ;
 • 1727 Pavol Záhorec;
 • 1728 Ján Kaňa;
 • 1737 Matej Sklenka;
 • 1738 Štefan Kaňa;
 • 1747 Juraj Štefanka;
 • 1751 Ján Žiak;
 • 1764 Laurinec Kaňa;
 • 1769 Martin Sklenka;
 • 1776 Pavol Kubík;
 • 1778 – 1782 Pavol Mališ;
 • 1784, 1785, 1789 Ondrej Piatrik;
 • 1795 Laurinec Páchnik;
 • 1804 Ondrej Piatrik;
 • 1808 Pavol Kubík;
 • 1811 Michal Piatrik;
 • 1814 Michal Sklenka;
 • 1819, 1820 Jozef Kaňa;
 • 1828 Michal Baran;
 • 1838 Ján Sklenka;
 • 1844 Pavol Kubík;
 • 1846 Michal Páločný;
 • 1857 Ignác Kollár;
 • 1863 Ján Kollár;
 • 1864 František Páchnik;
 • 1868 Ján Piatrik;
 • 1881, 1883, 1889 Ján Albert;
 • 1887, 1891, 1893, 1900, 1903 Michal Kubík;
 • 1903 – 1909 Michal Čabák;
 • 1909 – 1919 Štefan Páchnik;
 • 1919 – 1927 Štefan Forgáč;
 • 1927 – 1931 Ján Páchnik;
 • 1931 – 1938 Martin Barát;
 • 1938 – 1944 Štefan Piatrik;
 • 1944 – 1945 Jozef Žbirka;
 • 1945 – Vincent Beňo;
 • 1945 – 1946 Dominik Kollár;
 • 1946 – ? Ivan Kollár;
 • ? – 1948 Jozef Kollár;
 • 1948 – ? Anton Čabák;
 • ? – 1954 Michal Minka;
 • 1954 – 1960 Peter Skrovný;
 • 1960 – 1968 Gejza Barát;
 • 1968 – 1990 Milan Sklenka;
 • 1990 – 2006 Milan Štefanka;
 • 2006 – 2018 Ján Kubík;
 • 2018 – súčasnosť Martina Záhorcová, rod. Hudecová.

 


[1] Sitár, T.: Osídlenie Tekovskej stolice v stredoveku. Krná: Miloš Hric a vlastný náklad autora, 2020, s. 423.