Pitelová v poddanstve Banskobystrického biskupstva

V roku 1776 získala Pitelová nového zemepána, a to v súvislosti so založením Banskobystrickej diecézy dňa 13. marca 1776. Jej územie bolo pôvodne súčasťou rozsiahleho Ostrihomského arcibiskupstva. Pápež Pius VI. na podnet Márie Terézie vyčlenil z neho Banskobystrické, Spišské a Rožňavské biskupstvo. Svätokrížske panstvo s prislúchajúcimi dedinami (i s Pitelovou) prešlo do majetku Banskobystrického biskupstva. Za prvého biskupa diecézy bol vymenovaný gróf František Berchtoldt. Po veľkom požiari v roku 1783, ktorý zničil biskupovu rezidenciu v Banskej Bystrici, usadil sa vo svojom kaštieli vo Svätom Kríži (dnes Žiar nad Hronom), čím sa mestečko stalo sídlom diecézy a Pitelovčania mali svojho zemepána v bezprostrednej blízkosti natrvalo. Sídlo biskupského úradu presťahoval na príkaz pápežskej stolice naspäť do Banskej Bystrice až biskup Andrej Škrábik v roku 1941.1

Z dôvodu zmeny vlastníckych pomerov bol vykonaný súpis majetkovej podstaty svätokrížskeho panstva (Conscriptio).2 Súpis pochádza z 31. januára 1777 a okrem evidencie dávok plynúcich z poddanskej obce Pitelová obsahuje niekoľko zaujímavých faktov. V dokumente sa píše, že panstvo v tom čase nemalo v Pitelovej žiadnu šľachtickú (dominikálnu) pôdu a ani žiadnu privátnu budovu, iba jeden kamenný domček so šindľovou strechou bez plota, pozostávajúci z dvoch obytných izieb a jednej kuchyne. Tento malý dom, nachádzajúci sa medzi Pitelovou a Jalnou (dnes miestna časť Trnavej Hory), panstvo prenajímalo a v čase súpisu ho obýval stolár. Opisu polohy domu zodpovedá jediná stavba zakreslená červeným symbolom pri ceste smerujúcej zo Zvolena po pravom brehu rieky Hron do Svätého Kríža v rámci prvého vojenského mapovania (pozri časť Vojenské mapovanie). Podľa parcelného protokolu ku katastrálnej mape obce Pitelová z roku 1860 dom vlastnilo Banskobystrické biskupstvo so sídlom vo Svätom Kríži. Pri dome vtedy tiež stála budova slúžiaca na poľnohospodárske účely. Bližšie funkčné využitie domu nebolo špecifikované (pozri dom č. 47 v časti Katastrálne mapovanie). V zmysle súpisu z roku 1869 v ňom árendátor Móric Spitzer prevádzkoval hostinec (pozri dom č. 47 v Census, prepis sčítacích hárkov). V súčasnosti sa tento dom priestorovo zhoduje s domom č. 176 v Doline.

Panstvu ďalej patrili lesy v pitelovských lokalitách: Starý Háj (vyrastajúca dubina zmiešaná so starým porastom), Nad Záhrady (stará dubina rodiaca žalude), Chlebová (stará dubina rodiaca žalude), Močiare (stará dubina rodiaca žalude), Bukovina (vyrastajúca dubina premiešaná so svetlými miestami).

Z obce plynul ročný výnos 194 zlatých a 55 denárov, zložený z týchto konkrétnych položiek:

 • peňažné dávky stanovené v urbári – 53 zlatých a 5 denárov;
 • za mlyn – 12 zlatých;
 • za uvedený kamenný domček – 6 zlatých;
 • za prezimovanie oviec – 8 zlatých;
 • za medené kotlíky na pálenie pálenky – 6 zlatých;
 • z ovsa v objeme 60 prešporských meríc (cca 3 743,55 litra) – zisk 30 zlatých;
 • z 10 urien (cca 544 litrov) vína podľa ročného priemeru – zisk 14 zlatých;
 • z 3 urien (cca 163 litrov) pálenky podľa ročného priemeru – zisk 6 zlatých;
 • vykúpenie z desiatku (z úrody) – 56 zlatých;
 • vykúpenie z desiatku (z baránkov a včiel) – 3 zlaté a 50 denárov;
 • vykonávanie poddanskej roboty.

Zoznam predstaviteľov (hláv) hospodárstiev s výmerou užívanej pôdy, lúk, konopnísk a chovaných zvierat:

Súpis obce Pitelová z 31. januára 1777

Priezvisko a meno poddaného –  hlavy hospodárstva

Veľkosť usadlosti
(počet dielov)

Intravilán
(prešporská merica)

Polia (prešporská merica)

Lúky
(kosec)

Kapustniská
(prešporská merica)

Konopniská
(prešporská merica)

Voly
(počet)

Kone
(počet)

Kravy
(počet)

Ovce
(počet)

Ošípané
(počet)

Včely
(počet)

Kotol
(počet)

Sedliaci

Kubík Pavol

3/16

1/2

16  1/2

3

 

3/4

2

2

1

4

1

  

Kováč Ján

3/16

1/2

16  1/2

3

 

3/4

 

3

     

Minka Pavol

1/8

1  1/2

10

2

 

1/2

 

2

     

vdova po Jánovi Baranovi

1/8

1  1/4

10

2

 

1/2

2

      

Piatrik Ján, ml.

1/8

3/4

10

2

 

1/2

2

1

1

3

3

  

Pobežka Jakub

1/4

1  1/2

11

2

 

1/2

 

2

 

2

   

Sklenka Štefan

1/4

1

11

2

 

1/2

2

1

1

5

1

  

Nemec Tomáš

1/16

3/4

16  1/2

3

 

3/4

 

2

1

 

1

  

Nemec Michal

1/8

3/4

11

2

 

1/2

 

2

1

 

1

  

Poljak Tomáš

1/8

3/4

11

2

 

1/2

2

  

3

   

Sklenka Martin

1/8

3/4

10

2

 

1/2

2

1

1

3

3

2

 

Mališ Pavol

1/16

3/4

16  1/2

5

 

3/4

2

2

1

 

1

  

Mališ Martin

1/8

1

11

2

 

1/2

2

1

1

5

1

3

 

Antal Martin

1/4

1  1/4

22

4

 

1

2

2

2

9

4

  

Zverka Ján

1/8

1

11

2

 

1/2

2

 

1

 

2

  

Žiak Matej

1/8

1  1/4

22

4

 

1

 

4

1

6

3

  

Piatrik Matej

3/16

1

16  1/2

5

 

3/4

 

3

1

 

3

  

Chovan Tomáš

1/8

1  1/2

11

2

 

1/2

 

2

1

5

1

  

Piatrik Ondrej

3/16

1  1/4

16  1/2

3

 

3/4

 

2

2

4

3

  

Záhorec Tomáš

1/8

1  1/4

11

2

 

1/2

2

1

1

8

2

  

Baran Tomáš

3/16

1  1/4

16  1/2

3

 

3/4

2

2

2

5

3

  

Novodomec alias Baran Juraj

1/8

3/4

11

2

 

1/2

2

1

1

7

2

2

 

Kaňa alias Novodomec Laurinec

1/8

3/4

11

2

 

1/2

       

Kaňa Laurinec

1/8

1  1/2

11

2

 

1/2

2

 

1

5

3

  

Kaňa Martin

1/2

1  1/4

22

4

 

1

2

2

 

8

2

  

Čabák Pavol

1/8

3/4

11

2

 

1/2

       

Krajči Martin

1/8

1

11

2

 

1/2

2

      

Páchnik Juraj

3/16

1  1/2

16  1/2

3

 

3/4

2

3

1

6

2

  

Páchnik Matej

3/16

1  1/2

16  1/2

3

 

3/4

 

3

2

1

2

  

Kuric Juraj

1/8

1  1/2

11

2

 

1/2

2

 

1

5

   

Kuric Štefan

1/16

1  3/4

16  1/2

3

 

3/4

2

1

1

    

Štefanka Pavol

1/8

1  1/2

11

2

 

1/2

 

4

1

 

4

 

1

Štefanka Michal

1/8

1  1/2

11

2

 

1/2

2

1

 

6

2

 

1

Malach Martin

1/4

2

22

4

 

1

2

 

1

4

1

 

1

Malach Ján

3/16

1/2

16  1/2

3

 

3/4

2

1

1

5

1

  

Podhora Juraj

1/8

1  1/2

11

2

 

1/2

2

 

1

 

1

  

Spolu

5  11/16

40  3/4

496  1/2

95

 

22  3/4

46

51

30

109

53

7

3

Želiari s domom

Švec Jozef

 

 

3/4

1/2

 

 

 

 

1

 

1

 

 

Dovičiar Ján

 

 

  

 

 

 

 

 

4

1

 

 

Škriniar Imrich

 

 

3/4

1/2

 

 

 

 

1

 

2

 

 

Skrovný Jozef

 

 

3/4

1/2

 

 

 

 

1

3

 

 

 

vdova Novodomcová

 

 

3/4

1/2

 

 

 

 

1

1

 

 

 

Kuric Tomáš

 

 

3/4

1/2

 

 

 

 

1

 

 

 

 

Spolu

 

 

3  3/4

2  1/2

 

 

 

 

5

8

4

 

 

Podželiari

Orszagh Juraj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baran Ján

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Pitelovej bolo zaznamenaných 36 sedliackych hospodárstiev, 6 želiarskych jednotiek s domami a 2 podželiarske bez domu, ktorým celkovo prináležal intravilán s výmerou 40,75 prešporskej merice (cca 8,79 hektára), polia na 500,25 prešporskej merice (cca 108 hektára), lúky s rozlohou 97,5 kosca (cca 28 hektárov) a konopniská v rozsahu 22,75 prešporskej merice (cca 4,9 hektára). Spísaný majetok v chotári obce Pitelová predstavoval počtom jeho dielov sumárne 5 celých a 11/16 usadlosti.3 Žiadny z pitelovských sedliakov neužíval celú usadlosť. K najväčším patrili štvrtinové usadlosti užívané Martinom Malachom, Martinom Antalom, Jakubom Pobežkom a Štefanom Sklenkom. Pitelovčania chovali 46 volov, 51 koní, 35 kráv, 117 oviec, 57 ošípaných, včely v 7 klátoch (úľoch). Tri hospodárstva vlastnili každé po jednom kotle na pálenie pálenky.


[1] Juhaniak, M.: Krátky pohľad do histórie diecézy. In: XAVER, časopis banskobystrických bohoslovcov, roč. XXI., 2012, č. 4, s. 11.

[2] Hungaricana: Archives, Urbaria et Conscriptiones, HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 170. - No. 003,  Conscriptio Szentkereszt (1777), snímka č. 16, 82 – 85.

[3] Pôvodný dokument uvádza hodnotu 5 celých a 5/8, no matematickým súčtom jednotlivých zlomkových podielov dostaneme výsledok 5 celých a 11/16.